Obchodné podmienky » Upozornenie
Upozornenie

Upozornenie

Upozornenie na Nariadenie europskeho parlamentu a rady (ES) č. 1333/2008 zo 16.decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách ( Nariadenie)

Zoznam potravinárskych farieb uvedených v článku 24 Nariadenie, v prípade ktorých musí označenie potraviny zahŕňať doplnkové informácie.

Potraviny obsahujúce jedno alebo viaceré z týchto potravinárskych farieb:

Pomarančovo žltá  (E110)    *

Chinolínová žltá   (E104) *

Azorubín  (E122)  *

Allura červená  (E129)*

Tartazin  (E102) *

Košenilinová  červená   (E124) *

Informácie

názov alebo E číslo farbiva (farbív) " môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí.

* s výnimkou potravín , v ktorých sa farbivo(a)používa (-jú) na účely označenia zdravotnej nezávadnosti alebo

iných označení mäsových výrobkov alebo na účely pečiatkovania alebo zdobenia vaječných škrupín.